OFICINA programi i ri që nxit sipërmarrjen. dhe Mozilla Albania, pjesë e organizatës Open Labs, organizon aktivitetin e rradhës në kuadër të fushatës edukuese rreth programimit dhe dijeve në web “Mozilla Academy”. Këtë herë skuadra e Mozilla Academy do të ndalen në shkollën Harry Fultz, ku do të prezantojnë teknologjitë më të reja të web-it, me një fokus në Firefox OS, sistemit operativ të krijuar nga Mozilla, i dhe Webmaker, fushatës kurikulare të Mozilla për të rritur dijet e programimit të të rinjtë. Gjithashtu, të gjithë pjesëmarrësit e interesuar do të njihen me mënyrat për t’u bërë pjesë e Mozilla-s dhe se si funksionon komuniteti.

7 Nëntor, 2015  10:00
www.oficina.al

www.openlabs.cc